Background

“INSIGHT IS EEN ORGANISATIE DIE JONGEREN AANMOEDIGT EN BETREKT IN EEN LEVEN VAN AANBIDDING.”

MISSIE & VISIE

Als InSight zetten we ons ervoor in om een levendig geloofsleven te creëren onder jongvolwassenen in onze regio. We willen dit doen door hen te betrekken bij het aanbidden van God. We willen jongvolwassenen inspireren en onderwijzen en ze zo aanmoedigen tot een geloofsleven dat geworteld is in Bijbelse waarden en principes.

Samenvatting in vision statement: Jongeren aanmoedigen en betrekken in een leven van aanbidding

Samen met ruim zestig vrijwilligers uit verschillende kerken en van verschillende leeftijden zetten wij ons in voor de visie en missie van InSight. Elk leveren we op onze eigen plek een bijdrage aan Gods Koninkrijk. We hebben een passie voor God, en we hopen met deze passie de jongvolwassenen te inspireren en aan te moedigen om steeds dichter bij God te gaan leven.

We willen leven vanuit discipelschap. Discipelschap gaat over het vertrouwen en volgen van Jezus. We willen leven volgens de waarden en principes die Hij ons leert. We zien de Bijbel als een bron van waarheid, wijsheid en leiding voor alle facetten van het leven. Als de basis van onze gedeelde waarden en overtuigingen als discipelen van Hem. Als discipelen willen we samen leren, elkaar bemoedigen en aanmoedigen.

Een ander waarde die hand in hand gaat met discipelschap is gebed. Gebed is voor ons de communicatie met Hem, een manier om in relatie te zijn. Voor, na en tijdens onze activiteiten zoeken we samen God in gebed. Dit bevordert tevens ook de onderlinge verbondenheid: we delen ons hart met elkaar, ondersteunen elkaar met onze gebeden en versterken gezamenlijk ons geloof.

JAAR THEMA |  2023/2024


Een nieuw leven
In deze paasdienst richten we ons op het wonder van de opstanding van Jezus Christus en hoe dit de ultieme daad van aanbidding is. We verkennen hoe de opstanding ons aanspoort om God te aanbidden en te loven voor Zijn overwinning over de dood. We gaan dieper in op hoe er door Gods dood en opstanding ook voor ons nieuw leven is gekomen. Dit nieuwe leven van vernieuwing van ons denken en handelen is een integraal onderdeel van aanbidding.

Praters en daders (Praise & Prayer)
Petrus en Johannes blijven ondanks tegenstand spreken en handelen. Het herinnert ons eraan dat ware aanbidding niet alleen draait om woorden, maar om actief meewerken aan Gods Koninkrijk en streven naar gerechtigheid. Ons geloof komt tot leven in onze woorden én daden, als mensen die Gods liefde en rechtvaardigheid belichamen.

Tijden van strijd
Deze dienst richt zich op hoe aanbidding een bron van kracht en troost kan zijn, zelfs in moeilijke tijden. We ontdekken hoe het onze focus kan verleggen van onze problemen naar Gods grootheid en trouw.

Streven naar Recht (Praise & Prayer)
Deze dienst onderzoekt de verbinding tussen aanbidding en het streven naar rechtvaardigheid. We benadrukken dat aanbidding hand in hand gaat met ons streven naar rechtvaardigheid en het bevorderen van Gods koninkrijk van liefde en gerechtigheid in de wereld.

OVER INSIGHT

InSight is een organisatie die jongeren aanmoedigt en betrekt in een leven van aanbidding. In 2014 is InSight opgericht door een aantal jongeren die een grote passie voor God hebben. Zij hebben op vele manieren ervaren hoe het evangelie verspreid werd onder de jongeren en werden hierdoor geïnspireerd om zelf ook evenementen te organiseren.

Hierdoor ontstond het verlangen om op een toegankelijke en moderne manier het evangelie te verspreiden voor deze doelgroep. De evenementen worden gehouden op verschillende locaties in Stadskanaal e.o.. Daarnaast werden er in 2015 en 2016 grote kerstevenementen georganiseerd in Sport- en Evenementencentrum Bruinsma te Stadskanaal, die in 2017, 2018 en 2019 en 2022 vervolgd worden met een nog groter kerstevenement in Pagedal.

Ook heeft InSight Worship tijdens Prees Je Hees in 2019!in de jongerentent van Opwekking gestaan en was de band een aantal keer te horen op Koningsdag in Stadskanaal. In 2020 werden er door Covid en het opheffen van de diensten de InSight Live Sessions gehouden. Hier kregen eigen teamleden de kans om zich te ontwikkelen in het spreken vanuit God’s woord. Ook met kerst werd er voor het eerst een online special georganiseerd en uitgezonden via YouTube. Inmiddels is deze livestream al bijna 4000 keer bekeken. In 2021 is InSight gestart met het schrijven van nieuwe liederen en werden er drie InSight Worship Nights gehouden, waar na lange tijd een klein aantal bezoekers mocht komen. Ook is het eerste seizoen van InSight de Podcast opgenomen, een aantal teamleden spreekt hier over verschillende geloofsonderwerpen, van luchtig tot zwaar. Normaal hadden we altijd 3 keer per jaar een dienst. Vanaf September 2021 veranderde dit naar 5x per jaar. In 2023 werd de paasspecial gehouden in het Geert Teis theater. Eind 2023 mochten we weer ons jaarlijkse InSight kerst event houden met ruim 1000 bezoekers!

ONZE MUZIEK

De InSight Worship-band speelt tijdens de evenementen nummers van onder andere Elevation Worship, Bethel Music, Gateway Worship en Hillsong Worship. Ook maken we veel gebruik van Nederlandse vertalingen en spelen we deze in onze eigen stijl. In de aanloop naar evenementen toe proberen we jullie via social media bekend te maken met liedjes die wellicht minder bekend zijn.

Daarnaast zijn we in 2016 begonnen met het schrijven van eigen muziek. Dit resulteerde in onze eerste single Constant God. Later volgde onze tweede single, en tevens het eerste nummer van onze EP: Levend Door Zijn Dood. Deze EP zal op de avond van InSight kerst 2017 beschikbaar komen. In de tussentijd zijn wij steeds vaker te vinden in de studio om te schrijven en te produceren. Na het uitbrengen van onze eerste EP zijn we in 2021 weer in de studio gedoken en staat er een ook schrijversweekend geplant. Houd onze social media kanalen dus goed in de gaten voor nieuwe muziek en de laatste ontwikkelingen!